Over Sentse

Sentse wadde?

Sente is een kort dialect voor de gemeente Sint-Laureins.  De badmintonclub van Sint-Laureins is dus logischerwijze De Sentse Badmintonclub (SBC). Al 25 jaar lang!

Ook in Watervliet, deelgemeente van Sint-Laureins is SBC actief.

Onze club telt een 100-tal leden. Kenmerkend is het recreatieve karakter. Niettegenstaande wij vier competitieploegen tellen, willen wij iedereen de mogelijkheid geven om te badmintonnen op zijn of haar eigen niveau. De doelstelling van onze club is dan ook het badmintonnen in onze landelijke gemeente te promoten en toegankelijk te maken voor iedereen die wil spelen, ongeacht het niveau.

Jongeren (vanaf 8 jaar), heren, dames en zelfs senioren moeten zich welkom voelen onze sport te beoefenen binnen een vereniging waar recreatie, vriendschap en vreugde hand in hand gaan.

In Sint-Laureins is er sinds enkele jaren een jeugdwerking.

Vanaf september 2014 werden we een VZW om zo onze leden beter te kunnen beschermen tijdens activiteiten.

Sente Santé!

Het sociale gebeuren ontbreekt niet in onze club. Zo organiseerden we in het verleden al een ludieke kwis, een barbeçue ‘fin saison’ en een disco-badminton-avond.  Dit jaar trokken we erop uit naar het Yonexcentrum en op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie trakteren we onze leden. Last but not least blijkt de après-badminton van de competitieploegen al even plezant (of zelfs nog plezanter) te zijn dan het spelletje zelf.  Onze wedstrijdverslagjes liegen er niet om … lees en leer!

test