Home

Welkom bij de Sentse Badmintonclub

Sentse wadde?


Sente is dialect voor de gemeente Sint-Laureins. De badmintonclub van Sint-Laureins is dus logischerwijze De Sentse Badmintonclub (SBC) en dat reeds 25 jaar lang!


Ook in Watervliet, een deelgemeente van Sint-Laureins, is SBC actief.


Onze club telt een 100-tal leden. Kenmerkend is het recreatieve karakter. Niettegenstaande hebben we ook een competitieploeg. Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om te badmintonnen op zijn of haar eigen niveau. De doelstelling van onze club is dan ook het badmintonnen in onze landelijke gemeente te promoten en toegankelijk te maken voor iedereen die wil spelen, ongeacht het niveau.


Jongeren (vanaf 8 jaar), heren, dames en zelfs senioren krijgen de kans om zich welkom te voelen om onze sport te beoefenen binnen een vereniging waar recreatie, vriendschap en vreugde hand in hand gaan.


Te Sint-Laureins is er sinds enkele jaren een jeugdwerking opgestart.


Vanaf september 2014 werden we een VZW om zo onze leden beter te kunnen beschermen tijdens activiteiten.
Sente Santé!


Ook het sociale gebeuren ontbreekt niet in onze club. Zo organiseerden we in het verleden al een ludieke kwis, een barbeçue ‘fin saison’ en een disco-badminton-avond, een wandeling,...  Dit jaar trokken we erop uit naar het Yonexcentrum en op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie trakteren we onze leden.